Επικοινωνία

Διεύθυνση Πολιτισμού
Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων
Φιλ. Εταιρείας & Τομπάζη 18, Χαλάνδρι 15232
τηλ. 210 6820464 fax: 210 6838177