Δωρεάν σεμινάρια : Η ιστορία του γέλιου στο θέατρο και στον κιν/φο, 9 & 16 Απριλίου στο Αετοπούλειο